Alcander

Hulpverlening, activiteitenbegeleiding en vrijwilligerswerk

Webdesign & prototype

Alcander is een welzijnsorganisatie voor alle burgers uit de gemeente Heerlen. Alcander biedt maatschappelijk werk in de vorm van hulpverlening, activiteitenbegeleiding en vrijwilligerswerk. De belangrijkste pijlers zijn zelfredzaamheid van de mensen en deelname aan de maatschappij. Marc Bijl verzorgde het webdesign van de nieuwe site, en maakte hiervan vervolgens een uitgebreid en gedetailleerd prototype.